Už približne 20 rokov poskytujem komplexné ekonomické služby pre fyzické a právnické osoby v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Pre mojich klientov externe spracovávam jednoduchépodvojné účtovníctvo, mzdové účtovníctvopersonalistiku. Súčasťou spracovania účtovníctva je aj vypracovanie daňových priznaní vrátane príloh k daňovým priznaniam. Podľa potrieb a požiadaviek klientov zostavujem analýzy z výsledkov účtovníctva, tak ako v slovenskom jazyku, tak aj v nemeckom jazyku. V rámci mojich služieb je aj účtovné a ekonomické poradenstvo.

Pri mojej práci kladiem najväčší dôraz na presnosť a precíznosť. Moje vzťahy ku klientom sú založené na lojálnosti a diskrétnosti.