V rámci vypracovania daňových priznaní vrátane príloh podľa platnej legislatívy v Slovenskej Republike sú najmä

  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby(typ A)
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby(typ B)
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel