V rámci spracovania mzdového účtovníctva v zmysle platnej legislatívy Slovenskej Republiky poskytujem podľa potrieb a požiadaviek klienta

  • výpočet miezd zamestnancov
  • vypracovanie mzdových listov
  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
  • vypracovanie potvrdení pre zamestnancov podľa ich potrieb
  • výpočet zákonných odvodov do poisťovní a na daňový úrad
  • vypracovanie výkazov do poisťovní a na daňový úrad
  • elektronická komunikácia s poisťovňami a daňovým úradom

Personalistika

V rámci spracovania personalistiky v zmysle platnej legislatívy Slovenskej Republiky poskytujem podľa potrieb a požiadaviek klienta

  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní
  • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
  • vypracovanie zápočtových listov